Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Cieszyn - odbiór popiołu w okresie grzewczym

UWAGA


Odbiór popiołu w okresie grzewczym


 Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w okresie od października 2016 roku nastąpiła zmiana w sposobie gromadzenia popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony był łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w pojemniku plastikowym bądź metalowym. Niejednokrotnie takie rozwiązanie wymuszało na mieszkańcach wyposażenie nieruchomości w większą ilość pojemników, w szczególności w okresie grzewczym. Stąd od stycznia 2017 r. mieszkańcy powinni wytworzony popiół w okresie grzewczym  wydzielać ze zmieszanych odpadów i gromadzić w workach koloru szarego.


Worki dostępne są w punktach obsługi klienta firmy PPHU Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys


 


Cieszyn, ul. 3 Maja 18


pok. 3 


w poniedziałek: 10:00-18:00


od wtorku do piątku: 7:00-15:00


w pierwszą sobotę miesiąca: 9:00-13:00 Dodatkowo firma wywozowa będzie dostarczała worki na zasadzie „jeden za jeden”, czyli tak jak do tej pory przy odbiorcze surowców wtórnych.


Popiół gromadzony w workach będzie odbierany sprzed nieruchomości w termiach odbioru surowców wtórnych wskazanych w harmonogramie odbioru w roku 2017.

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".