Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Jak prawidłowo postępować z odpadami papierowymi

Drzewa i lasy odgrywają istotną rolę w naszym życiu. Skupiska leśne to nie tylko wspaniałe miejsca wypoczynku, ale również dom dla wielu zwierząt i naturalna fabryka czystego powietrza. Oprócz wspomnianych powyżej funkcji są także naturalnymi manufakturami materiałów potrzebnych do produkcji niezbędnego papieru. Dlatego nasze postępowanie z odpadami papierowymi ma bezpośredni wpływ na to, ile drzew zostanie ściętych lub ocalonych. Jeśli właściwie zadamy o makulaturę powstającą w naszych gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach czy szkołach, część surowców potrzebna do produkcji nowego papieru będzie mogła pochodzić właśnie z niepotrzebnych nam książek, gazet i innych wyrobów papierowych. A więc nasze prawidłowe postępowanie z odpadami pozwala na ocalenie dużej ilości drzew, a do tego jest bardzo proste! Należy jedynie postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


Przede wszystkim aby ocalić dużą ilość drzew na naszej planecie powinniśmy poznać zasady zbiórki makulatury. Istotne jest, żeby papier nadający się do ponownego przetworzenia
(recyklingu) należy zbierać oddzielnie, czyli selektywnie. Jedynie niezabrudzona i sucha makulatura może być z powodzeniem wykorzystana do produkcji nowego papieru. Musimy zwrócić uwagęm aby zbierany przez nas papier nie był zatłuszczony, lakierowany, lub foliowany. Razem z wartościową makulaturą nie należy zbierać tapet, kalki, worków po nawozach,cemencie  i innych materiałów budowlanych czy też paragonów. Wszystkie wyżej wymienione materiały są w dużym stopniu podobne do zwykłego papieru, jednak mają w sobie zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować problemy w procesach przetwarzania makulatury. Dodatkowo należy pamiętać, że kartoników po mleku u sokach nie wykonano w całości z papieru - zawierają elementy z metalu i tworzyw sztucznych ( była o tym mowa w artykule z dnia 18.07.2015) , dlatego również ich nie należy gromadzić z makulaturą. 


 


Gdy już wiemy, co tak naprawdę jest odpadem papierowym, który moze zastąpić w produkcji nowego papieru drzewa, powinniśmy zorganizować miejsce zbiórki. Oczywiście mogą to być worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, ustawiane w naszych domach lub oddzielnie pojemniki typu "dzwon" stawianych na osiedlach wielorodzinnych. Pojemniki, do których wrzucamy papier mają najczęściej kolor niebieski. Jednak prawidłowo zbierana makulatura posiada swoją wartość pieniężną  - jeśli dysponujemy odpowiednio dużą ilością miejsca w domu, firmie czy też szkole, warto zorganizować punkt, w którym będziemy gromadzili suche kartony, gazety czy książki. Później można je z powodzeniem sprzedać w skupie makulatury. W taki prosty sposób dbając o środowisko mamy możliwość dodatkowo dorobić kieszonkowego:)


 


Stosowanie się do w/w wskazówek jest bardzo ważne, ponieważ skupy makulatury zwracają uwagę na to, jakie odpady papierowe chcemy im sprzedać. Oczywiście mają ku temu swoje powody. Duża ilość źle wyselekcjonowanego papieru może zanieczyścić odpowiednio zebraną makulaturę i zmarnować jej większą ilość lub nawet spowodować awarię urządzeń służących do przetwarzania papieru. Jeśli makulatura będzie brudna, mokra lub w inny sposób zanieczyszczona musimy liczyć się z tym, że nasze wysiłki okażą się bezowocne. Jeśli jednak zastosujemy się do powyższych rad, zbierana przez nas makulatura będzie cechować się wysoką jakością, a co najważniejsze przyczynimy się do ochrony otaczającej nas przyrody, bez której życie na naszej planecie nie mogłoby istnieć.


luźne kartony     


 

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".