Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Jak segregujemy Tworzywa Sztuczne

 


JAK SEGREGUJEMY??


Opakowania z tworzyw sztucznych w zależności od lokalnych zasad gospodarki odpadami wrzucamy do pojemników na plastik lub odpady segregowane suche. Jakie odpady plastikowe do nich wrzucamy? Najczęściej są to wszelkiego typu butelki typu PET po napojach ( należy pamiętać o usunięciu kolorowych etykiet z folii termokurczliwej PVC - utrudnia recykling), opakowania po detergentach i kosmetykach, folie, reklamówki czy plastikowe nakrętki. Często razem z plastikiem zbierane są metale. Szczegółowe wskazówki uzyskacie Państwo w swoim urzędzie gminy.


 


  


DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ??


Przedłużamy czas eksploatacji składowisk odpadów - dzięki recyklingowi trafia tam dużo mniej odpadów ( a jak wiadomo z lokalizacją nowych składowisk jest problem, ponieważ nikt nie chce mieć ich w sąsiedztwie), oszczędzamy zasoby surowców naturalnych ( ropa naftowa jest surowcem nieodnawialnym). Znacznie ograniczamy emisję zanieczyszczeń do środowiska. Wykorzystanie plastiku z recyklingu w produkcji obniża koszt surowca o około 25% w stosunku do materiału pierwotnego. Ponadto odpady plastikowe mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, jeśli w niewłaściwy sposób zostaną zagospodarowane - zwierzęta mogą się w nie zaplątać, udusić bądź nim zadławić.


 


JAK POWSTAJĄ TWORZYWA SZTUCZNE??


Do produkcji tworzyw sztucznych wykorzystuje się frakcje ropy naftowej, głównie naftę. Plastik powstaje w reakcji polimeryzacji węglowodorów nienasyconych. Polimeryzacja polega na łączeniu wielu tysięcy cząsteczek monomerów w gigantyczne polimery.


 


CIEKAWOSTKI NA TEMAT PLASTIKÓW:


- Plastik produkuje się głównie z ropy naftowej


- Przemysł tworzyw sztucznych zużywa 4% produktów opuszczających rafinerię


- Pierwsze masowo stosowane tworzywo sztuczne opracowano na początku XX wieku


- Czas rozkładu tworzyw sztucznych w warunkach naturalnych może wynosić kilkaset lat


- Plastik można kilkukrotnie przetworzyć w procesie recyklingu, jednakże z czasem następuje skracanie się łańcuchów polimerowych


- z 35 butelek PET można wykonać 1 bluzę polarową.

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".