Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Nabór na stanowisko Sortowacz odpadów

Zatrudnimy osoby do pracy na sortowni.
Praca polega na sortowaniu surowców wtórnych (plastików, folii i makulatury) 

Praca w systemie 2 zmianowym (6-14, 14-22)

Umowa o pracę 
Aplikacje prosimy składać na adres mailowy.

Adres zakładu: Ekoplast - Produkt Sp. z o.o. w Cieszynie

Od kandydatów oczekujemy:
- rzetelności
- motywacja do pracy
- chęci do podjęcia długoterminowego zatrudnienia

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".