Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) bezpłatnie odbierane są: 1. Przeterminowane leki (tabletki, maści, leki w aerozolu, syropy) oraz opakowania po nich 1. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.)

 2. Zużyte baterie i akumulatory

 3. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. sprzęt AGD i RTV, świetlówki z rtęcią, komputery, itp.)

 4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe

 5. Zużyte opony (także z ciągników rolniczych)

 6. Opakowania po farbach, lakierach

 7. Tworzywa sztuczne (w tym plastikowe elementy samochodowe, np. zderzaki, folie z sianokiszonek)

 8. Szkło (w tym szkło okienne i szyby samochodowe)

 9. Papier i tektura

 10. Popiół

 11. Odpady ulegające biodegradacji i zielone

 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie z limitem do 250 kg/ pół roku na deklarację nieruchomości.


 


PSZOK jest czynny w:


 


PONIEDZIAŁKI w godz.   7:00 – 18:00,  CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145,


ŚRODY                 w godz. 7:00 – 15:00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145,


SOBOTY               w godz. 7:00 – 12:00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145,


 


 


Przeterminowane lekarstwa, tabletki, maści, leki w aerozolu oraz opakowania po nich można wrzucać do specjalnych pojemników, które znajdują się: • W Ośrodku Zdrowia w Pogwizdowie przy ul. Cieszyńskiej 78

 • w aptece w Hażlachu przy ul. Długiej 25B

 • w punkcie aptecznym w Kończycach Wielkich przy ul. Ks. Olszaka 8


Zużyte baterie można wrzucać do: • specjalnych pojemników, które znajdują się w: Urzędzie Gminy Hażlach, Szkole Podstawowej 
  w Hażlachu, Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich, Szkole Podstawowej w Pogwizdowie, Szkole Podstawowej w Zamarskach

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".