Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Usługa niszczenia dokumentów

 


Nasza firma oferuje profesjonalną usługę niszczenia dokumentów.


Ochrona danych jest ważna dla nas wszystkich. Praca w biurze to ogrom pism lub zbiorów danych, których nie można tak po prostu wyrzucić do kosza a ich niedostateczne zniszczenie może pociągnąć nawet konsekwencje prawne.


Wykorzystanie naszych informacji przez niepowołane osoby może skutkować stratą cennych pracowników, dostawców lub odbiorców, nie wspominając o wyłudzonych kredytach czy zakupach dokonanych w naszym imieniu.


Badania podają, że ponad 70% naszych śmieci papierowych zawiera informacje, które mogą zostać wykorzystane.


Materiał poddany jest niszczeniu mechanicznemu - gwarantujemy uzyskanie 2 stopnia utajenia wg normy DIN 32757. Po jego zniszczeniu, wywieziony jest jako anonimowa makulatura do zakładów papierniczych. Przyjazny cennik dla firm - niskie ceny niszczenia dokumentów.


 


Oferujemy:  • Ustalenie terminu odbioru dokumentów lub innych nośników danych

  • Pakowanie dokumentów do worków. Nie wymagamy usuwania zszywek, segregatorów itp.

  • Plombowanie worków

  • Ważenie dokumentów

  • Potwierdzenie odbioru Protokołem Przekazania - Odbioru

  • Własny, bezpieczny transport materiałów do miejsca zniszczenia

  • Niszczenie dokumentów w pomieszczeniu, do którego nie mają wstępu osoby nieupoważnione (proces niszczenia wykonywany jest przez wyszkolonych pracowników naszej firmy)

  • Poddawanie recyklingowi powstałych ścinków

  • Wystawienie Protokołu Zniszczenia po zniszczeniu dokumentów


    


                                                   


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!!!

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".