Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Usługa podstawiania kontenerów

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty podstawiania kontenerów na odpady. Nasza firma posiada kontenery o objętości 5m3, 7m3, 15m3, 22m3, 36m3. Świadczymy również usługi w zakresie podstawiania kontenerów i prasokontenerów dla przedsiębiorców na surowce wtórne np : makulatura, folia, drewno, odpady komunalne, odpady opakowaniowe i budowlane. Więcej informacji pod nr tel:  510 271 250, 501 723 990


Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".