Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Odbiór odpadów komunalnych z Miasta Cieszyn

W związku ze zmianami w zakresie częstotliwości odbioru odpadów jakie wprowadził Urząd Miejski w Cieszynie, pragniemy Państwu przypomnieć, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będzie odbywał się w następujący sposób:


 


- zamieszkałych od osób prywatnych, budynków jednorodzinnych - dwa razy w miesiącu zgodnie z kolorem danego rejonu


 


- zamieszkałych - zabudowy wielorodzinne i wielolokalowe (kamienice i wspólnoty) - jeden raz w tygodniu


 


- zamieszkałych - bloki (spółdzielnie) - dwa razy w tygodniu


 


- niezamieszkałych (od firm) - według zadeklarowanej częstotliwości (1/mc - I tydzień, 2/mc - I i III tydzień, 4/mc -I,II,III,IV tydzień)


 


 

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".