Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


PRZYPOMINAMY, DODATKOWY ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH Z TERENU MIASTA CIESZYNA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 28.03.2016 - 1.04.2016 ODBĘDZIE SIĘ DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMÓW JEDNORODZINNYCH Z TERENU MIASTA CIESZYNA. ODBIÓR ODPADÓW ODBĘDZIĘ SIĘ NASTĘPUJĄCO:


 


29.03.2016 - ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA REJON PONIEDZIAŁEK I WTOREK


 


30.03.2016 - ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA REJON ŚRODĘ


 


31.03.2016 - ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA REJON CZWARTEK


 


1.04.2016 - ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA REJON PIĄTEK


 


 Przypominami, że właściciele nieruchomości powinni wystawić pojemnik na odpady komunalne przed godziną 6:00 rano.


Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".