Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SKOCZOWIE

Uprzejmie informujemy, że w Gminie Skoczów funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czyli PSZOK.


 


Do PSZOK-u właściciele nieruchomości mogą we własny zakresie dostarczać:


- meble i inne odpady wielkogabarytowe,


- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,


- zużyte baterie, akumulatory, opony,


- odpady zielone, suche odpady kuchenne ulegające biodegradacji


- surowce wtórne (papier, plastik, metal, szkło).


Wskazane odpady właściciele nieruchomości oddają bezpłatnie.


Ponadto właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów mogą odbierać bezpłatnie w PSZOK dodatkowe worki do selektywnej zbiórki.


 


 


Adres PSZOK-u: ul. Pierściecka 3, Kiczyce


PSZOK czynny jest w następujące dni:


 


w dni robocze od poniedziałku do piątku od  8.00 do 16.00


oraz w I sobotę miesiąca od 8.00 do 12.00

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".