Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


RODZAJE TWORZYW SZTUCZNYCH

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE TWORZYW SZTUCZNYCH I CO Z NICH POWSTAJE:

 

PET ( POLITEREFTALAN ETYLENU)              

 
(Butelki, folia)

   

co powstaje?         

 

( włókna np. do polarów)

 

PP ( POLIPROPYLEN)                                             

 

(Pojemniki do żywności,                                        

opakowania kosmetyczne, folie )

                           

co powstaje?

 

 ( ogrodowe doniczki, części samochodowe, rury)

 

PC ( POLIWĘGLAN)      

(płyty cd)                                            

                 

co powstaje?                                                        

 

   ( klosze do lamp, kompozyty konstrukcyjne)

 

PVC( POLICHROLEK WINYLU)                                

(rury, karty kredytowe, ramy okienne                   

zabawki, izolacje kabli)

                   

 

  co powstaje?

  ( wykładziny, elementy konstrukcyjne)

 

HDPE( POLITERFTALAN ETYLENU)       

(opakowania na kosmetyki i chemię                  

gospodarczą, folie przemysłowe, zabawki)

     

                          

co powstaje

           

     (pojemniki na odpady, rury skrzynki na butelki

karnistry do paliw oraz zbiorników paliwa do samochodów)

                                                               

LDPE (POLIETYLEN)                    

(bidony, folie, torby, zabawki, okładziny)                           

             

              

co powstaje?

 

( folie opakowaniowe, folie ogrodnicze, folie termokurczliwe)

 

PS (POLISTYREN)                                             

 (naczynia jednorazowe opakowania do żywniości)  

                               

 

co powstaje?

  ( opakowania techniczne, wieszaki) 

 

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".