Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Skoczów 


Rada Miejska Skoczowa postanowiła, że od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów odbierane będą:


- papier


- plastik


- szkło białe/szkło kolorowe


- liście/trawa


- suche odpady kuchenne ulegające biodegradacji


- popiół.


 


Wskazane frakcje należy gromadzić w workach:


 


Od właścicieli nieruchomości odbierane będą też zmieszane odpady komunalne, które należy gromadzić w pojemnikach.


Zanim wyrzucisz:
1.    Opróżnij opakowanie z resztek  (mycie opakowań nie jest wymagane).
2.    Oddziel drobne elementy np. metalowe zakrętki ze szklanych butelek.
3.    Zgnieć butelki PET, kartony, puszki.
4.    Nie rozbijaj butelek, słoików.
5.    ODPADY NIEBEZPIECZNE (farby, lakiery, smary, kleje, zużyte oleje, opony, odpady zawierające rtęć) nigdy nie wyrzucaj do odpadów zmieszanych a oddaj do PSZOKU.
6.    Przeterminowane LEKI oddaj do apteki.


 


Papier worek niebieskiwrzucamy
- opakowania z papieru i tektury


- książki, gazety, zeszyty, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery


- torebki papierowe, papier pakowy, biurowy, szkolny


- papier i tekturę powlekaną folią metalową lub tworzywami sztucznymi (np. kartony po mleku i napojach).


nie wrzucamy
- kalki, tapet


- zatłuszczonego lub brudnego papieru (np. opakowanie po maśle)


- pieluch i innych artykułów higienicznych


- wilgotnego papieru


- opakowań z jakąkolwiek zawartością, worków po cemencie gipsie i innych materiałach budowlanych.   


 


Szkło bezbarwne i kolorowe worek zielonywrzucamy
- opakowania ze szkła (butelki, słoiki, stłuczkę szklaną wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami)
nie wrzucamy
- zakrętek, kapsli


- luster i witraży


- szkła żaroodpornego, szkła kryształowego, ceramiki


- doniczek, fajansu, porcelany


- zniczy z zawartością wosku


- żarówek, świetlówek, reflektorów


- termometrów i strzykawek


- monitorów, lamp telewizyjnych


- szkła zbrojonego, szyb okiennych


 


Tworzywa sztuczne worek żółtywrzucamy
- puste, zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)


- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości ( np. po płynach do mycia naczyń, szamponach)


- plastikowe opakowania po produktach spożywczych ( np. serkach, jogurtach, kefirach)


- plastikowe koszyki po owocach i innych produktach


- folie, torebki z tworzyw sztucznych


- kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki (np. zakrętki słoików i innych)
- puszki po napojach


- puszki z blachy stalowej po żywności (np. puszki po konserwach)


nie wrzucamy
- butelek po olejach spożywczych i samochodowych


- puszek i pojemników po farbach i lakierach


- opakowań po aerozolach , lekach


- styropianu,


- zużyty sprzęt elektroniczny i  elektryczny


- zużytych akumulatorów i baterii


- strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych.


 


Bioodpady worek brązowywrzucamy
- gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, zrębki drewniane, owoce, warzywa


nie wrzucamy
- kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, odchodów zwierząt


- drewna impregnowanego


- zepsutej żywności


- popiołu z węgla kamiennego


 


Suche odpady kuchenne ulegające biodegradacji (np. obierki z ziemniaków) czarny worek


 


Popiół worek szary- wrzucamy wystudzony popiół


 


Zmieszane odpady komunalne pojemniki na odpady (metalowy lub plastikowy)wyrzucamy
- pieluchy i odpady higieniczne


- opakowania po olejach spożywczych


- zabrudzony papier ( np. zatłuszczony papier po maśle)


- wilgotny papier, ceramikę, kosmetyki (tusz do rzęs, szminkę), krystaliczne potłuczone naczynia materiały biurowe (długopis, ołówek) oraz inne odpady które nie można wyselekcjonować  


nie wrzucamy
- odpadów niebezpiecznych


- odpadów budowlanych


- odpadów wielkogabarytowych
- zużytych opon


- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


- surowców wtórnych.


 


Odpady niebezpieczne i postępowanie z nimi


 


Przykłady odpadów niebezpiecznych:


•    baterie i akumulatory
•    termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne
•    niezużyte i przeterminowane leki
•    farby, lakiery, smary, kleje
•    odpady zawierające rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące  
•    środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich   


 


Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi
 

Niezużyte i przeterminowane leki można oddawać do aptek na terenie gminy Skoczów. Wykaz aptek, w których znajdują się konfiskatory na niezużyte i przeterminowane leki:


 


Zużyte baterie można oddać do specjalnych pojemników znajdujących się w niektórych sklepach lub dostarczyć do PSZOK-u. Ponadto, zgodnie art. 48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego punkt handlowy przekracza 25 m2, jest obowiązany do:
- przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;
- przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.


 


Inne odpady niebezpieczne takie jak termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne można  dostarczyć do PSZOK-u. 


 

 


PSZOK przy ul. Pierścieckiej 3 jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 oraz w pierszą sobotę miesiąca od godz. 8:00 do 12:00


 

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".