Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Miasta Cieszyna

Pragniemy Państwu przypomnieć o ostatniej zbiórce w tym roku odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w dniu 17 grudnia.


Zgłoszenia prosimy kierować pod następujące numery tel:


33 858 00 75


503 933 206

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".