Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Hażlach

Obsługa gminy Hażlach:
516 947 860

Na czym polega wywóz śmieci?

Pliki do pobrania

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

- Cieszyn, ul. Frysztacka 145

PSZOK CZYNNY W CIESZYNIE, W DNIACH:
1. Poniedziałki: ul. Frysztacka 145
godz.: 7:00 - 18:00

2. Środy: ul. Frysztacka 145
godz.: 7:00 - 15:00

3. Soboty: ul. Frysztacka 145
GODZ.: 7:00 - 12:00

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".