Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Aktualności

13LIP

CIESZYN - zbiórka odpadów wiel...

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.09.2021 r. na terenie Cieszyna, odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu el...
Więcej
11CZE

CIESZYN - zbiórka odpadów wiel...

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.07.2021 r. na terenie Cieszyna, odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu el...
Więcej
26KWI

CIESZYN - zbiórka odpadów wiel...

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.05.2021 r. na terenie Cieszyna, odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu el...
Więcej
14KWI

Zmiana terminu odbioru odpadów...

​Szanowni mieszkańcy Międzyświecia, przesunięty został termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z dnia 29.05.2021 r. /sobota/ n...
Więcej

Archiwum

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".