Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Usługi

Działalność EKOPLAST-PRODUKT skupia się na rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych z gospodarką odpadami. Kompleksowo obsługujemy przedsiębiorstwa przemysłowe, wspólnoty mieszkaniowe, w obszarze ochrony środowiska zajmując się odbiorem oraz transportem odpadów komunalnych i przemysłowych do miejsca ich utylizacji lub składowania.

Firma Nasza zajmuje się również odbiorem odpadów budowlanych. Poprzez dużą flotę samochodowo – kontenerową staramy się dotrzeć do małych i dużych przedsiębiorców budowlanych, ale i również osób indywidualnych prowadzących prace remontowo budowlane. W trakcie prac powstają również odpady niebezpieczne jak np. papa, azbest, które również odbieramy. Do odbioru w/w odpadów stosujemy kontenery od KP – 5m³ do KP – 32m³ oraz worki typu big – bag o objętości 1m³

Dla przedsiębiorców, którzy w trakcie swojej działalności generują duże ilości odpadów podlegających recyklingowi takich jak tektura, folia, proponujemy do ich odbioru zadaszone kontenery KP – 15 m³.

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".