Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Cennik


Zlecenie podstawienia kontenera:
  zlecenie

Cennik podstawienia kontenera :       CENNIK KONTENERÓW NOWY

 

 

Cennik usług wywozu nieczystości płynnych oraz osadów ściekowych z przydomowych osadników z terenu Gminy Cieszyn 

Wypompowanie i wywóz nieczystości płynnych:

Cena netto

Podatek VAT 8%

Cena brutto

Do 3 m3

 

Od 3m3 do 5m3

 

Od 5 m3 do 7m3

166,67 zł

 

250,00 zł

 

314,81 zł

13,33 zł

 

20,00 zł

 

25,19 zł

180,00 zł

 

270,00 zł

 

340,00 zł


Cennik usług wywozu nieczystości płynnych oraz osadów ściekowych z przydomowych osadników z terenu gmin Dębowiec, Goleszów, Skoczów i Ustroń

Wypompowanie i wywóz nieczystości płynnych:

Cena netto

Podatek VAT 8%

Cena brutto

Do 3 m3

 

Od 3m3 do 5m3

 

Od 5 m3 do 7m3

185,19 zł

 

268,52 zł

 

333,33 zł

14,81 zł

 

21,48 zł

 

26,67 zł

200,00 zł

 

290,00 zł

 

360,00 zł


 

 
* Przedstawiona oferta cenowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".