Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Harmonogram - Wisła na rok 2017

Poniżej linki do pobrania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wisła:


NOWA OSADA Bielanów,Do Potoku,Jasna,Łukowa,Krótka,Liściasta,Na Groń,Na Stoku,os. Uścieńków,Partyzantów,Pod Kozińce,Prosta,Sportowa,Tartaczna,Torfowa,Wyzwolenia,Zielona


MALINKA I NOWA OSADA os.Sadowy,os.Wróblonki,Rastoki,Stryczków,Wypoczynkowa,Gościejów


MALINKA Chałupiańska,Cieńkowska,Fiedorowska,Jałowcowa,Kadłubowa,Kędziorowska,Koszarzyska,Malinczanów,Malinka,Niedźwiedzia,Ogródkowa,os.Bajcary


JAWORNIK_Brzozowa, Brańców, Cieślarów, Jawornik, Jodłowa, Kiczerowska, Leśna, Niemca, Nowa, Pod Beskidek, Polna, Soszowska, Świerkowa, ...


JAWORNIK Brzozowa,Brańców,Cieślarów,Jodłowa,Kiczerowska,Leśna,Niemca,Nowa,Pod Beskidek,Polna,Soszowska,Świerkowa,Wańkowska,Wrzosowa


GŁĘBCE Dworcowa,Głębce,Głęboka,Górna,Kasztanowa,Kręta,...


CZARNE Biała Wisełka,os. Bobrów,Chłopska,Cieńków,Czarna Wisełka,Czarne,Jelenia,Nad Zaporą,Nowina,os. Borowina,os. Czupel,os.Noclegi,Połomska,Równe,Słoneczna,Skalna,os. Wątrobne


CENTRUM I OBŁAZIEC Boczna,Dziechcinka,Gahura,os.Jurzyków,os. Bucznik,os. Skolnity,Sosnowa,Strażacka,Wrzosowa 6,Wrzosowa 8


CENTRUM I OBŁAZIEC 1 Maja (od przejazdu kolejowego Jawornik do ronda),..


CENTRUM I GŁĘBCE 1 Maja (od ronda w górę), Brzegowa,Groniczek,Jesionowa,Kopydło,Krzywa,Ochorowicza,Przykopa,Radosna,Reymonta,Sarnia,Siglanów,Spacerowa,Wspólna


CENTRUM 11Listopada,Beskidzka,Gimnazjalna,Górnośląska,Konopnickiej,Olimpijska,os.Jarzębata,Kamienna,Kuryatty,Partecznik,Różana,Willowa,Miła

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".