Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


UWAGA Odbiór popiołu w okresie grzewczym - Gmina Cieszyn

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w okresie od października br. następuje zmiana w sposobie gromadzenia popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony był łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w pojemniku plastikowym bądź metalowym. Niejednokrotnie takie rozwiązanie wymuszało na mieszkańcach wyposażenie nieruchomości w większą ilość pojemników, w szczególności w okresie grzewczym. Stąd po uzgodnieniu z firmą wywozową Ekoplast-Produkt Sp. z o.o. zdecydowano, że mieszkańcy mogą do końca br. roku wytworzony popiół w okresie grzewczym nadal gromadzić w ww. pojemnikach lub wydzielać ze zmieszanych odpadów i gromadzić w workach koloru szarego. 


 


Worki dostępne są w punktach obsługi klienta firmy Ekoplast-Produkt Sp. z o.o:


 


  Cieszyn, ul. Frysztacka 145od poniedziałku do piątku: 6:00-15:00Cieszyn, ul. 3 Maja 18


pok. 3 


w poniedziałek: 10:00-18:00


od wtorku do piątku: 7:00-13:00


w pierwszą sobotę miesiąca: 9:00-13:00 


Dodatkowo firma wywozowa będzie dostarczała worki na zasadzie „jeden za jeden”, czyli tak jak do tej pory przy odbiorcze surowców wtórnych.


 


W przypadku gromadzenia popiołu w workach będzie on odbierany sprzed nieruchomości w terminach odbioru surowców wtórnych wskazanych w harmonogramie odbioru w roku 2016.

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".