Harmonogram
wywozu śmieci

map_2020_1.jpg map_2020_2.jpg map_2020_3.jpg map_2020_7.jpg


ZBIÓRKA GABARYTÓW NA TERENIE CIESZYN

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.08.2020 r. na terenie Cieszyna odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady, będą odbierane tylko po wcześniejszym telefonicznym (33/ 858 00 75) zgłoszeniu najpóźniej na dzień przed planowanym odbiorem. 

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".