Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Zbiórka makulatury - konkurs dla szkół Podstawowych z Miasta Cieszyna

Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych z terenu gminy Cieszyn.  Organizatorami zbiórki makulatury  są Urząd Miejski w Cieszynie oraz nasza firma. Celem konkursu jest promocja wśród dzieci i młodzieży zachowań ekologicznych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do konkursu zgłosiły się nastęjupące placówki w których już jest zbierana makulatura:


- Szkoła Podstawowa nr 2


- Szkoła Podstawowa nr 3


- Szkoła Podstawowa nr 4Termin realizacji zbiórki : 16.09.2016 - 14.10.2016


Zachęcamy do udziału w konkursie!!!


 


 

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".